Hello World!

LA NOSTRA ESTRATÈGIA

Assessorament inicial
Planificació temporal i econòmica
Execució i entrega del projecte

ELS NOSTRES SERVEIS

Construcció

Obra pública:

Treballs d'urbanització i manteniment, per a Ajuntaments i Ens públics, en via pública i edificis corporatius, etc...

Construcció residencial:

edificis i habitatges per al sector residencial. També realitzem reformes d'obres existents i treballem per a comunitats de propietaris.

Construcció industrial:

Som especialistes i estem perfectament capacitats per a donar servei al sector industrial, entenent que les intervencions sempre han de ser respectuoses amb les seves línies de producció.

Construcció sector terciari:

El sector terciari, és per a nosaltres un gran repte. Aquí hem d'ajuntar la meticulositat de la planificació del sector industrial i la qualitat dels acabats del sector residencial.

Construcció
Excavacions, terraplenats, subbases, murs de rocalla, subministrament d'àrids i materials de construcció, lloguer de maquinària d'obres públiques... Des de 1950 Ens dediquem a l'activitat del moviment de terres i tots els seus derivats. Disposem d'una cantera pròpia per a producció de pedra per a murs de rocalla, esculleres, àrids, marbre i pedra Sant Vicenç, així com maquinària especial per a la col·locació de la rocalla.

Gestió de residus i reciclatge:

Disposem d'equips de matxuqueig i garbellat in-situ, i ens encarreguem de tot el procés de disposició de residus en dipòsits controlats.

Restauracions i millores de finques:

Oferim una gestió integral del seu projecte de moviment de terres. Excavació, càrrega, transport i abocament. Disposem de restauracions de terres propies, autoritzats per el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Gestió de recursos naturals:

Explotem una pedrera a Castellgalí, d’on extraiem marbre tipus sant vicenç, llosa, àrids per a plantes de formigó o d’asfalt, i àrids per obres públiques, i escollera per a murs de contenció i defenses.

 

Enderroc

Som especialistes en enderrocs manuals i mecànics, neteges interiors d'edificacions i desamiantats de tots tipus segons la necessitat dels nostres clients.

Controlem tots els processos d'un enderroc:

- redacció del projecte d'enderroc

- obtenció de llicència

- execució de l'enderroc

ELS NOSTRES PROJECTES

CANTERA SARRÍ. LA NOSTRA PEDRA.

Ubicada a la comarca del Bages está tipificada com a roca sedimentaria de tipus calcarenita, es una roca sedimentaria de tipus sorrenc de tonalitat variable, marro-beig, marró-rossat i gris-blavòs, homogenea,compacta i coherent tant d’aspecte com de grá, molt apreciada com a pedra ornamental.

LA NOSTRA HISTÒRIA

Experiència

experiènciaGonzalo Garcia, S.A. és una empresa familiar que durant tres generacions, s’ha dedicat al moviment de terres i als enderrocs. Des de 1950 hem estat presents en el mercat de la maquinària d’obres públiques. La nostra activitat s’ha centrat principalment en l'ambit de Catalunya, però sense deixar de donar servei als nostres clients allà on ha estat necessari.

Confiança

Tots aquests anys d’experiència ens han permès convertir-nos en una empresa capacitada per a resoldre qualsevol projecte que se’ns plantegi i és per això que els nostres clients segueixen confiant en nosaltres. La constant evolució i millora en els processos constructius ha estat possible gràcies al nostre gran capital humà.

Grans reptes

Des de fa dues dècades, ens hem especialitzat en l’obra civil i l'obra pública, concretament en el treballs per a Ajuntaments o Ens públics i en les urbanitzacions.

Un altre dels nostres punts forts és el sector industrial, tant en construccions de nova planta, en ampliacions o reformes i en manteniments industrials.

Sempre hem estat una empresa implicada amb els diferents gremis i entitats relacionades amb la nostra activitat, per tal de poder millorar el servei als nostres clients.

Grans clients

experiènciaEls anys d’experiència en el sector i la nostra cartera de clients Ens avalen. Entre ells hi podem trobar tot tipus d’empreses com ara Ens públics, grans i petites indústries, empreses constructores de totes mides, promotors immobiliaris, enginyeries, despatxos d’arquitectura, empreses instal∙ladores i clients particulars.

Visió de futur

L’equip de Gonzalo Garcia, S.A., està a la seva disposició per tal de poder donar sempre el millor servei. La nostra feina comença per l’assessorament al client en l’estudi de projectes, continua amb la valoració dels treballs a realitzar i acaba amb la seva execució.

ELS NOSTRES NÚMEROS

+ de 60

ANYS D'EXPERIÈNCIA

+ de 1000

CLIENTS

+ de 2000

PROJECTES REALITZATS

ELS NOSTRES CLIENTS

CONTACTE

Per a més informació, ompli el següent formulari de contacte:

SUBIR